foto bigJestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, psychotraumatologiem i terapeutą EMDR. Ukończyłam studia psychologiczne (specjalność: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, następnie 4-letnie studia podyplomowe Terapia Poznawczo-Behawioralna oraz roczne studia podyplomowe Psychotraumatologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Poddaję swoją pracę regularnej superwizji.

Odkąd pamiętam moje zainteresowania skupiały się wokół wsparcia psychologicznego i profesjonalnej pomocy dla osób, które znalazły się w trudnej, obciążającej sytuacji życiowej. Stąd właśnie decyzja o wyborze kierunku studiów i dalszej ścieżki kształcenia. Wierzę w założenie, że skuteczne pomaganie innym wymaga m.in. dużej pracy osobistej i stałego poszerzania posiadanej wiedzy. Uczestniczę więc regularnie w specjalistycznych szkoleniach z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematu, a także w konferencjach naukowych.

Moje doświadczenia obejmują przede wszystkim pracę terapeutyczną i poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych i młodzieży, pracę z osobami w kryzysie, a także diagnostykę psychologiczną. Szczególnie silnie związana jestem z pomocą osobom, które mają za sobą doświadczenia traumatyczne i zmagają się z psychologicznymi konsekwencjami przeżytych traum.

Jako psychoterapeuta miałam przyjemność współpracować z Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego w programie badawczym i terapeutycznym „Przyczyny i następstwa wypadków drogowych” (Program TRAKT). W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Oddział w Poznaniu) prowadzę także zajęcia dotyczące PTSD i terapii ofiar wypadków drogowych dla psychologów kształcących się na studiach podyplomowych.