W trakcie sesji klient i terapeuta pracują wspólnie nad określeniem i zrozumieniem zgłaszanych problemów koncentrując się na związku występującym pomiędzy myślami, emocjami a zachowaniem danej osoby oraz wpływie, jaki ma on na codzienne funkcjonowanie.

Terapia skupia się zazwyczaj na pomocy klientowi w znalezieniu takich sposobów rozwiązania problemów, które są bardziej skuteczne niż dotychczas stosowane. W procesie tym pacjenci często zachęcani są także do wypróbowania nowych sposobów radzenia sobie w czasie pomiędzy sesjami. Terapia przewiduje określoną ilość sesji, która różni się w zależności od rodzaju i nasilenia problemu, z którym przychodzi pacjent. Sesje odbywają się z reguły raz w tygodniu i trwają najczęściej godzinę. Po zakończeniu terapii pacjent i terapeuta umawiają się zwykle na określoną ilość (zazwyczaj kilka) sesji w większych odstępach czasu. Sesje te mają na celu podtrzymanie efektów leczenia.

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest terapią o bardzo dobrze zbadanej i udokumentowanej skuteczności. Badania w tym obszarze prowadzone są w Polsce i na świecie od kilkudziesięciu lat. Pokazują one, że terapia poznawczo-behawioralna jest szczególnie skuteczna w leczeniu m.in.

  • Lęku i napadów paniki
  • Fobii (w tym fobii społecznych, agorafobii)
  • Depresji
  • Zaburzenia afektywnego dwubiegunowego
  • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (natręctw)
  • Zaburzeń odżywiania
  • Zaburzeń zachowania i emocji
  • Zespołu stresu pourazowego (PTSD)
  • Zaburzeń snu

Dodatkowe wiadomości: www.pttpb.pl