EMDR (Eye Movement  Desensitization and Reprocessing) tłumaczone jest najczęściej na język polski jako „terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych”. EMDR to podejście terapeutyczne wykorzystywane m.in. w leczeniu stresu pourazowego oraz innych zaburzeń potraumatycznych. Jego skuteczność potwierdzają dowody naukowe i coraz liczniejsze badania.

Uwaga zogniskowana jest tutaj przede wszystkim na wspomnieniu wydarzenia traumatycznego (bądź wydarzeń traumatycznych), które przyczyniło się do rozwinięcia zaburzenia lub dolegliwości widocznych u danej osoby. Klient i terapeuta wychodzą od teraźniejszych objawów wspólnie szukając ich powiązań z przeszłością i przepracowują doświadczenia źródłowe. Następnie skupiają się ponownie na „tu i teraz” rozwiązując aktualne problemy klienta. Kolejnym etapem jest wyjście w przyszłość, aby wzmocnić zasoby klienta i rozwinąć adaptacyjne strategie radzenia sobie.

W trakcie pracy z traumą koncentrują się na najgorszym obrazie związanym ze wspomnieniem, negatywnych przekonaniach, przeszkadzających emocjach i odczuciach z ciała. Jednocześnie klient proszony jest o wodzenie wzrokiem za ruchami palców terapeuty (tzw. bilateralna stymulacja BLS).

Tak o EMDR pisze twórczyni tego podejścia Francine Shapiro: „Ta metoda została rozwinięta w całościowe podejście terapeutyczne, składające się z ośmiu faz, w czasie których stosowane są liczne procedury i metody. Klinicyści pomagają klientom odnaleźć wspomnienia, które stanowią źródło ich teraźniejszych trudności i w ten sposób włączają nową wiedzę, umiejętności, perspektywy w sieć wspomnień, co ułatwia funkcjonowanie człowieka w przyszłości. Uczestnik terapii EMDR zajmuje się nie tylko objawami, które wyraźnie mu przeszkadzają, może również osiągnąć pozytywną zmianę we wszystkich obszarach życia. Dzieje się tak, ponieważ sieci wspomnień pod wpływem EMDR zostają głęboko przemodelowane. Zmieniając wspomnienia, które wpływają na to, jak postrzegamy siebie, zmieniamy również nasze spojrzenie na innych. Dlatego nasze związki, to jak radzimy sobie w pracy, to do czego chcemy zmierzać lub czemu potrafimy się oprzeć, zmienia się w pozytywnym kierunku.”


Bibliografia:
Shapiro, F. (2017). Zostawić przeszłość w przeszłości. Warszawa: PTT EMDR.
Verardo, A.R. (2019). Podstawowe szkolenie EMDR. Część pierwsza. Fundacja Vitamelius (materiały dydaktyczne).
Zdankiewicz-Ścigała, E. (2016). Wprowadzenie do psychotraumatologii. Uniwersytet SWPS (materiały dydaktyczne).Bibliografia: