Metody pracy

W psychologii schemat to wzorzec zawierający w sobie spójną i utrwaloną wiedzę na określony temat (także o nas samych). Powstaje na bazie naszych doświadczeń. Ułatwia nam zrozumienie aktualnych wydarzeń i podpowiada jak na nie reagować. Schemat może być pozytywny lub negatywny, adaptacyjny lub nieadaptacyjny. Może tworzyć się w dzieciństwie lub w późniejszym życiu.

Klient i terapeuta pracują wspólnie nad określeniem i zrozumieniem zgłaszanych problemów koncentrując się na związku występującym pomiędzy myślami, emocjami a zachowaniem danej osoby oraz wpływie, jaki ma on na codzienne funkcjonowanie.

Skuteczne przełamanie skutków traumy, z jakimi zmaga się dana osoba to główne zadanie stojące przed psychotraumatologiem. Osoba ma możliwość znalezienia bezpiecznej relacji terapeutycznej, w ramach której może przyjrzeć się zranieniom jakich doznała i swoim późniejszym reakcjom na nie.