Metody pracy

W psychologii schemat to wzorzec zawierający w sobie spójną i utrwaloną wiedzę na określony temat (także o nas samych). Powstaje na bazie naszych doświadczeń. Ułatwia nam zrozumienie aktualnych wydarzeń i podpowiada jak na nie reagować. Schemat może być pozytywny lub negatywny, adaptacyjny lub nieadaptacyjny. Może tworzyć się w dzieciństwie lub w późniejszym życiu.

W trakcie sesji klient i terapeuta pracują wspólnie nad określeniem i zrozumieniem zgłaszanych problemów koncentrując się na związku występującym pomiędzy myślami, emocjami a zachowaniem danej osoby oraz wpływie, jaki ma on na codzienne funkcjonowanie.

EMDR (Eye Movement  Desensitization and Reprocessing) tłumaczone jest najczęściej na język polski jako „terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych”. EMDR to podejście terapeutyczne wykorzystywane m.in. w leczeniu stresu pourazowego oraz innych zaburzeń potraumatycznych. Jego skuteczność potwierdzają dowody naukowe i coraz liczniejsze badania.